Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Oceans and fisheries
Ανακοίνωση15 Ιουνίου 2020Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Wild seabass: new report on the market trends of one of Europe’s top fish

For many small vessels in the EU, seabass represents more than 10% of landing value, peaking at 50% in the Netherlands and 40% in France, according to a new report released today by the European Commission and the European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture (EUMOFA).

These fleets, mainly passive gears and hooks and liners, are profitable and can value their catch at the highest price. Seabass caught with hooks and line can reach the price of up to 35€/kg on the French market – the largest market for wild seabass in Europe.

The report highlights the main market trends for wild seabass in Europe, including the fleets’ economic dependency on seabass, the impact of recreational fisheries, as well as the significant market segmentation depending on production methods (wild-caught or farmed), size of the catch and type of gear used.

Read the findings of the report on EUMOFA website:

Commercial and recreational fisheries for wild seabass in the Atlantic

Pêche commerciale et récréative du bar sauvage dans l'Atlantique

More information

Fact sheet: Seabass - Market trends of one of Europe’s top fish

How is the EU protecting sea bass?

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Ιουνίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας